PE FFP - Woning financieren
€ 595,00 vrijgesteld van btw
 • Tweedaagse training
 • 12 PE FFP-punten
 • Benodigd: binnen 2 jaar 40 PE FFP-punten
 • Onderdeel praktijktoepassing
 • Training van onze topdocenten
 • Inclusief PE-punten voor de SEH (6 in categorie A en 6 in categorie B)

PE FFP Woning Financieren
Tijdens de eerste dag wordt stil gestaan bij de rol van Financieel Planner in zijn algemeenheid en bij het aankopen en financieren van een woning. Er wordt vooral aandacht besteed aan het inventariseren van de klantsituatie en de klantwensen bij het kopen van een woning. We richten ons deze dag op hoe en wat er geïnventariseerd kan worden. 

De tweede dag staat in het teken van het adviseren van de klant bij het kopen en financieren van een woning. We maken een verdiepende analyse en staan stil bij de gevolgen van ons advies voor de klanten, en hoe we dit advies op een duidelijke manier over kunnen brengen. Ook de inkomensrisico’s komen deze dag aan bod. 
Voor beide dagen staat één klantcasus centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Eigenwoningschuld bij partners;
 • Woning financieren voor ondernemers;
 • Hypotheek voor senioren;
 • Levensloopbestendig wonen;
 • Wonen en zorg;
 • Overgangsrecht;
 • Nieuw recht;
 • Interne draagplicht;

Onze toptrainer
De bijeenkomst Woning financieren wordt verzorgd door Alex Erlings. Alex is trainer bij Hoffelijk, Master Financial Planning en in 2014 verkozen tot FFP-financieel planner van het jaar. Hij is breed inzetbaar op alle gebieden van financiële planning en is gespecialiseerd in ondernemers en de eigen woning. 

Na de workshop ben je beter in staat om een goede inventarisatie te maken, deze te vertalen naar een analyse en te bespreken met de klant. Je ontvangt twaalf PE-punten voor het onderdeel praktijktoepassing wanneer je deze training hebt gevolgd. 

Reserveer snel je plek voor deze PE FFP-training en verbreed je kennis en kunde op dit onderdeel.