PE SEH 2020 - Duurzaamheid (klassikaal)
€ 199,00 vrijgesteld van btw
 • 6 PE SEH-punten
 • Categorie A
 • Klassikaal

Duurzaamheid: een belangrijk thema
De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker thema geworden. Met het klimaatakkoord van Parijs is er een belangrijke stap gezet om de wereld te verduurzamen. Om de klimaatdoelen in Nederland te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland aangepakt worden. Dat betekent dat er vanaf 2021 ieder jaar 50.000 bestaande woningen verduurzaamd moeten worden. In 2030 moet dit aantal al zijn gestegen naar 200.000 woningen per jaar. Veel van de bestaande woningen zijn nog slecht tot matig geïsoleerd.

Rol van de geldverstrekker en adviseur
Verduurzaming wordt steeds belangrijker bij het financieren van een woning. Geldverstrekkers krijgen steeds meer aandacht voor het financieren van duurzaam vastgoed. Ook gelden er sinds een aantal jaar ruimere lti- en ltv-normen voor duurzame woningen en zijn er steeds meer geldverstrekkers die een rentekorting geven voor financiering van een duurzame woning.

De hypotheek- of financieel adviseur heeft een sleutelrol voor wat betreft duurzaamheid van de woning. Hij is naast de makelaar vaak het eerste aanspreekpunt van consumenten bij verbouwing en verbetering van de woning. De adviseur helpt de woningeigenaar bij het inzicht krijgen van passende energiebesparende voorzieningen en de financieringsmogelijkheden.

Verduurzaming en financiering
Tijdens deze PE SEH-training krijgt de adviseur inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming van de woning en de financiering hiervan. We gaan in op hoe dit geïntegreerd kan worden in het gesprek met de klant. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Energielabels en bouwnormen;
 • Technische mogelijkheden voor verduurzaming;
 • Isoleren, ventileren, energie opwekken, verwarming;
 • Investering en terugverdientijd;
 • Financiering vanuit eigen middelen;
 • Financiering vanuit de overheid (het Rijk, de gemeente en de provincie);
 • Financiering bij geldverstrekkers;
 • Wet- en regeling verduurzaming (Trhk en NHG); en
 • Gebouwgebonden financiering.

Reserveer snel je plek voor deze PE SEH-training en verbreed je kennis en kunde op dit onderdeel.