In tegenstelling tot de andere Wft-diploma’s leverde het Wft-diploma “Adviseur Basis” in de praktijk geen bevoegdheid op tot het uitoefenen van een adviseursfunctie. Uit de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk is gebleken dat de titel Adviseur Basis veel verwarring opleverde. De beroepskwalificatie is daarom en daarmee het diploma Adviseur Basis is om die reden geschrapt. Dit is van praktische aard en zorgt voor een betere aansluiting bij de praktijk.

Sinds 1 april 2019 hoeft de geldigheid van de module Basis dus niet meer via PE-examens bijgehouden te worden, omdat deze verplichting alleen van toepassing is op beroepskwalificatieniveau en niet op moduleniveau. De verplichting om permanent actueel te zijn blijft wel van toepassing. De module Basis blijft hiernaast deel uitmaken van de overige diploma’s en beroepskwalificaties (m.u.v. Zorg) als zijnde een module.

Basis
Zorg
Consumptief Krediet
Schade Particulier
Vermogen
Inkomen
Schade Zakelijk
Hypothecair Krediet
Pensioen