Permanent Actueel CDD voor financieel professionals
€ 100,00 vrijgesteld van btw
  • Persoonlijke online leeromgeving
  • 12 maanden looptijd abonnement
  • Waar en wanneer je wilt up-to-date
  • Toegankelijk vanaf ieder device

Wettelijk kader CDD
Bepaalde instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. Deze zogenoemde CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wft, Sanctiewet of Wwft vallen.

Het toezicht door DNB en de AFM is 'principle based'. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte naleving van de regelgeving. Dit betekent onder andere dat er van jou wordt verwacht dat je zelf nagaat of verordeningen gewijzigd zijn en of er nieuwe verordeningen zijn.

Wat kun je verwachten?
Wanneer je start met Permanent Actueel CDD delen we eerst de basiskennis over CDD, zodat je goed op de hoogte bent van wat de wetgeving Customer Due Diligence inhoudt. Vervolgens houden we je op de hoogte via actualiteiten of herhalingskennis over CDD.