Positief vermogen & nalatenschappen
€ 375,00 incl. btw € 453,75
 • Eendaagse training
 • 5,5 uur thuisstudie
 • Training van onze topdocenten
 • Digitaal studiemateriaal inbegrepen
 • Klassikaal

Aan de hand van een casus bespreken we tijdens deze workshop de verschillende onderdelen, zodat het voor jou helder wordt wat wel en wat niet te doen bij vermogende klanten.

Zowel startende als ervaren bewindvoerders nemen deel aan deze trainingsdag, zodat een goede dynamiek in het uitwisselen van praktijkervaringen ontstaat.

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Actualiteiten;
 • Beslissingen nemen over het vermogen van je cliënt;
 • Een begroting opstellen;
 • Een budgetplan opstellen;
 • Ingrijpen bij onbalans in het budget;
 • Aan- en verkoop van onroerend goed begeleiden;
 • Een derde partij inschakelen wanneer nodig;
 • Het vermogen op adequate wijze beschermen (verzekeren);
 • Defensief beleggen; en
 • Overeenkomsten toetsen.

Meer informatie
Heb je een vraag of wil je meer informatie over de workshop Positief vermogen & nalatenschappen? Neem dan contact op via 010 - 760 11 00 of het contactformulier.