Identiteitsbewijs

We zijn verplicht om te controleren of je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt, ook tijdens het examen. Vergeet dit dus niet! Indien het niet kan worden overlegd, word je van deelname uitgesloten. 

Aanvang

Om op tijd te kunnen beginnen dien je 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Indien je te laat bent, kan de surveillant je toegang tot het examen weigeren.

Verzetten en annuleren van het examenmoment

Wil je het examenmoment verzetten of annuleren? Neem dan telefonisch contact op met Hoffelijk op telefoonnummer 010 - 760 11 00. De complete regeling met betrekking tot afmelden en afwezigheid is te vinden in artikel 15 van het examenregelement. Onderaan de pagina vind je het examenreglement.

Persoonlijke eigendommen

Persoonlijk eigendommen, zoals je telefoon, jas, tas, sleutels en dergelijke, moeten voor aanvang worden ingeleverd. Deze worden in een beveiligde ruimte of opbergbox opgeslagen en krijg je na afloop van het examen terug. Zorg ervoor dat je je identiteitsbewijs wel bij de hand houdt. Indien je examen doet in de Examenbus kunnen jassen en tassen boven de werkplekken opgeborgen worden.

Examenplek

Wanneer je het examenlokaal binnentreedt, geeft de toezichthouder aan achter welke computer je plaats mag nemen. Leg je identiteitsbewijs op de hoek van je tafel. Wacht met het starten van het examen totdat de toezichthouder je hiervoor toestemming geeft.

Check persoonsgegevens

Controleer of al je persoonsgegevens kloppen, zodra je achter de juiste computer zit. Deze gegevens komen op je diploma te staan. Controleer vervolgens of het juiste examen is opgestart.

De toezichthouder komt ook langs om je persoonsgegevens te verifiëren. Je mag alleen samen met de toezichthouder het examen starten.

Toegestane hulpmiddelen tijdens het examen

Tijdens het examen mag je gebruikmaken van kladpapier en een niet-programmeerbare rekenmachine. Wanneer deze niet op je toetsplek liggen, kun je ernaar vragen bij de surveillant.

Bij de Wft-examen Vermogen, Inkomen, Hypothecair Krediet en Pensioen mag ook een fiscaal memo worden gebruikt.

Het is niet toegestaan om een eigen rekenmachine te gebruiken. Alle hulpmiddel worden door ons verstrekt.

Opmerkingen examen

Kladpapier moet aan het einde van het examen worden ingeleverd. Heb je vragen over het examen of kom je onvolkomenheden tegen? Noteer dit en geef het na afloop aan bij de surveillant. De aantekeningen worden gebruikt om onder andere de dienstverlening en de inhoud van de vragenbank te verbeteren.

Toiletbezoek

Het is niet toegestaan om tijdens het examen het examenlokaal te verlaten voor een toiletbezoek.

Eten en drinken

Eten en drinken zijn tijdens het examen niet toegestaan.

Afsluiten examen

Wanneer je de laatste vraag van het examen hebt beantwoord, maak je dit kenbaar aan de toezichthouder. De toezichthouder sluit dan samen met jou de examenomgeving af.

Examenuitslag

Binnen 48 uur ontvang je de definitieve examenuitslag vanuit DUO via het door jou opgegeven e-mailadres.

Diploma’s en certificaten

Ben je volgens de definitieve uitslag geslaagd? Gefeliciteerd! Binnen acht weken ontvang je je diploma of certificaat, tenzij een andere termijn is aangegeven in de e-mail met de uitslag. Heb je een e-Portfolio bij ons? Dan uploaden wij je nieuwe diploma’s en certificaten voor je.

Indien bovengenoemde aandachtspunten en het examenreglement niet worden nageleefd, wordt dit gemeld aan de examencommissie en kun je van deelname worden uitgesloten of kan het examen ongeldig worden verklaard. 

Veel succes met je examen!